Dla Studenta

In order to verify the learning outcomes, the Centre of Sports and Recreation has introduced the changes concerning the forms and methods of learning outcomes verification and the course requirements of the Physical Education in the summer term of the academic year 2019/20. From 23.06.2020 to 30.06.2020, the teachers will feed the grades into the ehms […]

Czytaj dalej

W celu przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się  Centrum Sportu i Rekreacji PK wprowadza zmiany w zakresie form i metod weryfikacji efektów uczenia się oraz warunków zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. W tygodniu 23.06.2020 do 30.06.2020 prowadzący zajęcia wpiszą oceny do systemu e-hms zgodnie z warunkami zaliczenia semestru letniego roku akademickiego […]

Czytaj dalej

Poniedziałek  hala Kamienna          10.3o – 12.oo  mgr Krzysztof Dudek , mgr Marcin Laskowski Poniedziałek  siłownia Kamienna    15.oo-16.3o mgr Małgorzata Downar-Zapolska , mgr Jarosław Dudek Wtorek hala Czyżyny                          9.oo-10.3o mgr Agata Rafałowicz , mgr Jerzy Dybała

Czytaj dalej

Ważna informacja dla wszystkich studentów, którzy chcą odrobić zajęcia z WF z semestru letniego. Dostępne terminy: 19 czerwiec 2019 r./środa/ godz. 9.oo  hala Czyżyny 19 czerwiec 2019 r./środa /godz. 10.3o      hala Kamienna 17 19 czerwiec 2019 r./środa/ godz. 15.oo      siłownia Kamienna 17

Czytaj dalej