Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej

CSiR z wizytą u Rektora PK

J. M. Rektor Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz oraz dr inż. Marek Bauer, prorektor
do spraw studenckich, w dniu 27.09, w sali senackiej PK spotkali się z pracownikami Centrum Sportu i Rekreacji.

Podczas spotkania zostali wyróżnieni i nagrodzeni za pracę oraz medalowe osiągnięcia w Akademickich Mistrzostwach Polski trenerzy:

mgr Krzysztof Włodarczyk i mgr Anna Masłyk – narciarstwo i snowboard,

mgr Agnieszka Słupska i mgr Iwona Zięba – lekkoatletyka,

mgr Adam Bodzioch – trójbój siłowy,

mgr Arkadiusz Jodłowski – kolarstwo MTB,

mgr Wojciech Downar-Zapolski i mgr Aldona Patycka – koszykówka kobiet.

Kilka słów do zgromadzonych osób skierowali ustępujący dyrektorzy CSiR PK, mgr Jacek Majka i mgr Krzysztof Włodarczyk, podsumowując swoje kończące się kadencje. Równocześnie, nastąpiło oficjalne przedstawienie nowego składu dyrektorskiego na kadencję 2021-2025, zastępcy dyrektora ds. rozwoju mgr Małgorzaty Downar-Zapolskiej i zastępcy dyrektora ds. dydaktyki mgr Jarosława Dudka. Pani dyrektor mgr Barbara Grabacka – Pietruszka oraz zastępcy przedstawili swoje programy działania.

Bardzo miłe spotkanie umożliwiło  przedstawienie  informacji dotyczących działalności  związanej z organizacją nadchodzącego  roku akademickiego 2021/2022 w Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej oraz KU AZS PK.

Rektor PK, prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz oraz dr inż. Marek Bauer życzyli wielu sukcesów w  edukacji oraz na polu sportowym wszystkim pracownikom CSiR PK.