Dyrekcja

Barbara Grabacka – Pietruszka


Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej
Od 2009 roku pełni funkcję Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej.

Przyjmowanie stron (nie dotyczy studentów w godzinach dyżurów) po wcześniejszym ustaleniu terminu z sekretariatem CSIR.

Kontakt:
(12) 632 64 22
+48 633 031 512
bgrabacka-pietruszka@pk.edu.pl

 

Małgorzata Kardas


Z-ca Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej
ds. rozwoju

kontakt: 573 378 436

e-mail: malgorzata.downar-zapolska@pk.edu.pl

 

Jarosław Dudek


Z-ca Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej
ds. dydaktyki

kontakt: 573 379 788

e-mail: jaroslaw.dudek@pk.edu.pl