Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej

Dyrekcja

Barbara Grabacka – Pietruszka


Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej
Od 2009 roku pełni funkcję Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej.

Przyjmowanie stron (nie dotyczy studentów w godzinach dyżurów) po wcześniejszym ustaleniu terminu z sekretariatem CSIR.

Kontakt:
(12) 632 64 22
bgrabacka-pietruszka@pk.edu.pl

 

Jacek Majka


Z-ca Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej
ds. organizacji i promocji

Od 2009 roku pełni funkcję zastępcy Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej ds. organizacji i promocji.

Kontakt: (12) 632 64 22
jmajka@pk.edu.pl

 

Krzysztof Włodarczyk


Z-ca Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej
ds. sportu

Od 2014 roku pełni funkcję zastępcy Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej ds. sportu.

Kontakt: (12) 632 43 42
kwlodarczyk@pk.edu.pl