Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej

Grand Prix 2020 Politechniki Krakowskiej

Grand Prix 2020 r. w narciarstwie alpejskim i snowboardzie Politechniki Krakowskiej – to już 11. edycja zawodów dla pracowników Naszej Politechniki. 

Zawody 8 Wydziałów, jednostek pozawydziałowych, tj. Biblioteki, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Administracji Centralnej.

Narciarska rywalizacja i możliwość spotkania wspaniałych ludzi… Zapraszamy!

Terminy: