Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej

Indywidualne wyniki testu sprawności fizycznej

Mamy już wyniki testu sprawności fizycznej przeznaczonego dla studentów Politechniki Krakowskiej. 

Poniżej prezentujemy wyniki indywidualne kobiet i mężczyzn, klasyfikacje wydziałowe oraz klasyfikacje międzywydziałowe.

TEST PILICZA 2019_20 rozp r. akad.