Informacja dla studentów w sprawie e-kursów z WF

Zajęcia dydaktyczne z obowiązkowego przedmiotu Wychowanie Fizyczne na platformie e-learningowej dla studentów wszystkich wydziałów I i II stopnia objętych planem.

Ścieżka do kursu:                                          

http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=2121

 

lub: Kursy —> Inne  ——>Wychowanie Fizyczne – wszystkie wydziały

 

Kurs dostępny bez hasła dostępu z koniecznością zapisania się samodzielnego.

 

                                                                                              Barbara Grabacka-Pietruszka

                                                                                          Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji