Konferencja Mens sana in corpore sano-Edukacja prozdrowotna młodzieży

Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej pod patronatem JM Rektora Politechniki Krakowskiej prof. Andrzeja Białkiewicza w dniach 19-21.05.2022 r. organizuje konferencję „ Mens sana in corpore sano-Edukacja prozdrowotna młodzieży”. Główną ideą spotkania jest wymiana poglądów i przedstawienie nowych form edukacji prozdrowotnej młodzieży akademickiej.

Podczas konferencji wykład wygłoszą:

Dr hab. Tomasz Pałka, prof. AWF Kraków- „Wydolność fizyczna studentów szkół wyższych”

Dr hab. Maciej Maciejczyk, prof. AWF Kraków – „Aktywność fizyczna studentów i jej wpływ na organizm”.

Dr hab. Zbigniew Barabasz profesor KPU, Dr hab.Emilian Zadarko profesor KPU- „Aplikacja mobilna Studenfit jako narzędzie wspierające monitoring sprawności fizycznej stu[1]dentów ukierunkowanej na zdrowie.”

Dr Łukasz Tota AWF Kraków -„Suplementacja diety osób aktywnych fizycznie”.

Dr Andrzej Bahr CSiR Politechniki Krakowskie- „Program indywidualnej aktywności”.