Nowe nominacje dyrektorskie w CSiR Politechniki

Nowy rok akademicki przynosi nową kadencję i nowe rozdanie w sztabie dyrektorskim Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej. Z rąk dyrektor Barbary Grabackiej-Pietruszki nominację otrzymali Małgorzata Downar-Zapolska, mianowana na dyrektora ds. rozwoju oraz Jarosław Dudek, który będzie pełnił rolę dyrektora ds. dydaktyki.

To jednocześnie moment, by podziękować za dotychczasową pracę dyrektorom p. Jackowi Majce i Krzysztofowi Włodarczykowi.

Przed nową kadrą czas intensywnej pracy i wiele zadań, by nauka nieodzownie szła w parze z aktywnością fizyczną, która na całe życie stanowi wyznacznik dbałości o siebie oraz zdrowie.

Dyrektorzy Małogrzata Downar-Zapolska i Jarosław Dudek od lat są członkami kadry dydaktycznej Politechniki Krakowskiej i angażują się w wiele przedsięwzięć organizacyjnych prowadzonych przez Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej.

Rola dyrektora, zwłaszcza w okresie trwania pandemii i trudności związanych z realizacją zajęć oraz wszelkich planów jest wyzwaniem, jednak życzymy przede wszystkim zapału oraz energii naszym pracownikom. Aby wszystkie założenia były realizowane z jak najlepszym skutkiem.