Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej

Plan zajęć lato

w przygotowaniu