Podsumowanie Programu Indywidualnej Aktywności

Działalność naszych pracowników skierowana jest również na szerzenie wiedzy związanej z aktywnością fizyczną i jej wpływem na zdrowie.
Podsumowującą prezentację Programu przedstawił dr Andrzej Bahr, pomysłodawca, a zarazem realizator całego przedsięwzięcia.
Następnie studenci, którzy uczestniczyli w programie opowiedzieli o pierwszych krokach w nim stawianych, własnych odczuciach, a także zaletach i możliwościach.
Wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach:
Największa liczba aktywności – 145
Maria Bul II R WliT
Największa liczba kilometrów – 945
Katarzyna Wylaź III R WIŚiE
Najdłuższy czas w ramach programu 90 godzin
Szymon Machowski WIEiK
Wyróżniono też następujące osoby z poszczególnych wydziałów:
Aleksandra Monasterska ARCH III
Jakub Powroźnik WIL II
Kamil Florczyk WIŚiE III
Julia Waliczek ARCH II
Beata Zadworna WM I
Kinga Kaim ARCH I
Arkadiusz Szot WLiT I
Wiktoria Tarczoń WIŚiE III
Olga Klimczak WISIE
Bartosz Pazera WIL
Patryk Baran WITCH
Michał Kot WISIE III
Pamiątkowe koszulki, jako formę motywacyjną do podejmowania aktywności fizycznej otrzymali również dziekani 🙂.
Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i poświęcenie.