Spotkanie podsumowujące projekt Fit Old

CSIR PK to nie tylko dydaktyka i sport, ale również różnorodne projekty europejskie…

 

Tym razem chcieliśmy wspomnieć o spotkaniach podsumowujących projekt Erasmus+ Sport Fit-Old, zorganizowanych przez CSiR PK jako partnera reprezentującego Polskę w tym projekcie.  Odbyły się one w ramach Multiplier Sport Events, 19 kwietnia, w „Kotłowni” na kampusie PK przy ul. Warszawskiej 24. Zostali na nie zaproszeni wszyscy uczestnicy badań, rekrutujący się z Centrów Aktywności Seniora z różnych części Krakowa, jak również z Uniwersytetu Trzeciego Wieku PK oraz osoby niezrzeszone. Celem tego spotkania było przedstawienie uczestnikom wyników badań, porównania ich między 6 krajami biorącymi udział w projekcie, czyli Chorwacją, Grecją, Portugalią, Turcją, Polską i Włochami, a także podkreślenie korzyści z aktywnego stylu życia ze szczególnym promowaniem różnych form chodzenia i aktywnego przemieszczania się. Prezentację przeprowadzili partnerzy z Grecji, Soultana Smaga i Athanasios Papageorgiou, wspierani przez zespół CSIR PK, dr Andrzeja Bahra, mgr Martę Tomczyk oraz mgr Wojciech Dynowskiego. Po spotkaniu wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek składający się ze zdrowych przekąsek, natomiast osoby biorące udział w dwóch etapach badań otrzymały smartbandy, mające pomóc im w monitorowaniu codziennej aktywności.

 

Projekt Erasmus+ Sport Fit-Old to współpraca międzynarodowa 7 krajów, Niemiec, Chorwacji, Grecji, Portugali, Polski, Turcji i Włoch. Głównym jego celem jest poprawa stanu zdrowia osób starszych poprzez interwencje w tryby mobilności osób starszych i propagowanie aktywnego stylu życia. Badania były skierowane dla osób 65 letnich i starszych, mieszkańców miast. Programem objęto we wszystkich partnerskich krajach około 600 osób, które zostały objęte ankietą określającą ich warunki socjoekonomiczne, aktywność fizyczną, rodzaj zabudowy w najbliższym otoczeniu. Wyodrębniono grupę kontrolną (około 250 osób) która była objęta obserwacjami aktywności dziennej w okresie 8 dni. Do tego celu wykorzystywano akcelerometr ActiGraph wGT3x- BT urządzenie bezobsługowe, które szacowało aktywność badanej osoby.

 

Sczczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na www.fit-old.myerasmus.net

 

Uczestnicy programu przede wszystkim poszerzyli swoja wiedzę na temat pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowotny organizmu., zwłaszcza w dojrzałym wieku. Kroki to łatwy sposób na obliczenie aktywności fizycznej danej osoby, a jak wiadomo, nawet niewielkie zwiększenie ich liczby dziennie wiąże się z niższym ryzykiem incydentu sercowo-naczyniowego u osób starszych i dlatego polscy uczestnicy programu na spotkaniu otrzymali jako prezenty krokomierze (smrtbandyľ), które umożliwią im monitorowanie swojej aktywności. Prowadzący program mieli możliwość wymiany doświadczeń z badaczami z innych krajów i pozyskania cennych uwag badawczych.

 

Zespół badawczy CSIR PK:

Mgr Marta Tomczyk (kierownik projektu)

Dr Andrzej Bahr

Mgr Wojciech Dynowski

Mgr Jarosław Dudek