Warunki zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne

W celu przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się  Centrum Sportu i Rekreacji PK wprowadza zmiany
w zakresie form i metod weryfikacji efektów uczenia się oraz warunków zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne
w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

W związku z sytuacją pandemiczną zajęcia wychowania fizycznego z systemu hybrydowego i zdalnego przechodzą w tryb zdalny decyzją Rektora z dnia 16.10.2020 r.

W celu przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się Centrum Sportu i Rekreacji PK wprowadza zmiany w zakresie form i metod weryfikacji efektów uczenia się oraz warunków zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Szczegóły pracy zdalnej przekażą grupom nauczyciele prowadzący daną grupę. Przekażą materiały do zajęć na platformie teams oraz ustalą warunki zaliczenia semestru.

W przypadku jakichkolwiek niejasności proszę się kontaktować bezpośrednio z prowadzącym przypisanym do zajęć wychowania fizycznego w systemie e-hms

Adresy mail na stronie CSiR PK: http://www.csir.pk.edu.pl/kadra-dydaktyczna/

Lub online poprzez MS Taems w godzinach dyżurów http://www.csir.pk.edu.pl/dyzury-pracownikow/