Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej

Wydział Administracji Centralnej(AC), Biblioteki(BiB), i Studium Języków Obcych(SJO)