XV Krakowskie Dni Integracji na sportowo

W hali sportowej CSiR Politechniki Krakowskiej przy ul. Kamiennej 17 odbyło się wydarzenie, które promowało aktywność fizyczną z udziałem osób z niepełnosprawnością oraz pokazało, że nie istnieją żadne bariery.
Spotkanie trwało 2 godziny. Początkowo przeprowadzono trening z udziałem koszykarzy na wózkach, któremu przewodniczył trener/zawodnik Michał Kruk. W zajęciach uczestniczyli też zawodnicy AZS Politechniki Krakowskiej.Całość zakończyła się konkursem rzutów wolnych dla chętnych oraz meczem pokazowym.Następnie na boisku królował tenis. Pani Małgorzata Koźmińska omówiła zasady i zaprezentowała jak wygląda tenis ziemny dla osób niewidomych oraz słabowidzących. Również w tej dyscyplinie można było sprawdzić swoje umiejętności. Oczywiście pod warunkiem zasłonięcia oczu.

Całe przedsięwzięcie okazało się rozrywką, ale przede wszystkim wielką nauką. Takie doświadczenie zostanie na lata.
Podczas wydarzenia obecni byli kierownik biura ds. osób z niepełnosprawnościami mgr inż. Jan Ortyl oraz pracowniczki tego biura Angelika Kopeć, Mariola Jażdżyk, a także Zespół Dydaktyków ds. Nauczania Osób z Niepełnosprawnościami. Ponadto, swoją obecność zagwarantowali Dyrektor studium języków obcych mgr Magdalena Cora, Prezes Zarządu Fundacji For Heroes Tomasz Koźmiński i cała drużyna zawodników koszykówki na wózkach For Heroes.