Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej

Zajęcia hybrydowe z WF – ważne!

Studenci objęci zajęciami hybrydowymi z wychowania fizycznego z wydziałów:

WA, WIL, WM, WIEK, WIŚE

Początkowe zajęcia z WF odbędą się w pierwszym tygodniu zajęć na obiektach, w godzinach i dniach jakie studenci mają w planie niezależnie od terminu rozpoczęcia realnych zajęć WF na obiektach sportowych PK.

Wtedy to właśnie, na tym pierwszym spotkaniu wszyscy studenci zostaną podzieleni na grupy ćwiczebne, zostanie ustalony kanał komunikacyjny z nauczycielem, przedstawione zostanie expose dotyczące przedmiotu WF, wygenerowany zostanie przez prowadzącego kod grupy. Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania na obiektach CSiR PK w czasie pandemii będą wyczerpująco przekazane.

Studenci objęci zajęciami zdalnymi z wychowania fizycznego z wydziałów:

WITCH, WIT, WIMF

Pierwsze zajęcia zdalne to spotkanie na platformie MS TEAMS:

WITCH: 5.10.2020 poniedziałek 16.30

LINK: Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

koordynatorem tego wydarzenia będzie mgr Krzysztof Włodarczyk

WIT: 7.10.2020 środa 16.30

LINK do spotkania kierunek informatyka:

 Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

Koordynatorem tego wydarzenia będzie mgr Arkadiusz Jodłowski

LINK do spotkania kierunek matematyka:

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

Koordynatorem tego wydarzenia będzie dr Andrzej Bahr

WIMF: 12.10.2020 poniedziałek 9.00

LINK:

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

koordynatorem tego wydarzenia będzie mgr Marta Tomczyk

 

WA: zebranie dla poniedziałkowych grup lodowiskowych 12.10.2020 poniedziałek godz.19.00 hala ul.Kamienna

zebranie dla wtorkowych grup lodowiskowych 13.10.2020 wtorek godz.19.00 hala ul.Kamienna