Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej

Zajęcia WF

                              R e h a b i l i t a c j a

          

Środa 19.3o salka  Hala Kamienna 17 pierwsze zajęcia 9.10.2019 r.

Poniedziałek  20.3o  pływalnia  Szkoła  Mistrzostwa Sportowego Grochowska 20 .

Płatne za semestr 120,-zł. pierwsze zajęcia 7.10.2019 r.

Prowadząca sala: mgr Anita Łagosz-Michalec

Basen : mgr Marta Tomczyk , mgr Arkadiusz JodłowskI

 

                                R e k r e a c j a

  Spotkanie organizacyjne 15.10.2019 r. godz. 17.3o Hala Kamienna 17

  Pierwsze zajęcia 19.10.2019 r.  godz. 9.3o Hala Kamienna 17

  Prowadząca : mgr Anna Masłyk

 

                        W y c h o w a n i e   Z d r o w o t n e

Czwartek 19.3o Hala Czyżyny al.Jana Pawła II 37
pierwsze zajęcia
10.10.2019 r.

Prowadząca : mgr Anita Łagosz-Michalec